Elke tree van die pad is Voor-Groenberg saam met jou daar

Voor-Groenberg Personeel

Johan Wiese

 • Bedryfshoof van die besigheid
 • Gedetailleerde beplanning van onder- en bostok produksie entprogramme
 • Konsultasies en tegniese advies
 • Bemarking en promosie in wyn-, tafel- en droogdruif industrieë

Andrew Teubes

 • Internasionale sowel as plaaslike bemarking en tegniese ondersteuning
 • Lugenting vir plaaslike kliënte
 • Vinnige vermeerdring van skaars kultivars
 • Noue samewerking met internasionale tafeldruif vermeerderings maatskappye

Koos van der Merwe

 • Tegniese advies en konsultasie
 • Plaaslike en internasionale bemarking
 • Lewer besoek af aan kliënte en bied tegniese ondersteuning

André du Toit

 • Finansiële bestuur van plaaslike en uitvoer entiteite
 • Debiteure & krediteure kontrole
 • Voorraad en koelkamer beheer
 • Algemene kantoor en personeel bestuur

Kathleen Wilken

 • Skakel met kliënte en bestuur databasis
 • Hantering van telefoon navrae en bestellings
 • Allokasie, fakturering en afhaal van voorraad

Helmien Brandsen

 • Olyvenboom bo-/onderstok materiaal, admin en debiet/krediet kontrole
 • Administreer lugent projekte
 • VG Nurseries administratiewe bestuurder en uitvoer koordineerder

Christelle van Niekerk

 • Rekordhouding van verkope en tantieme
 • Beheer kontak tussen kwekers, kwekery en kliënte
 • Bestuur webtuiste rekords

Kontak Johan Wiese, Andrew Teubes of Koos van der Merwe:

Tel 021 864 1018 Contact Faks 021 864 3689 Contact e-pos vgroenberg@vgb.co.za Contact www.vgnurseries.co.za