Uitvoerprosedures

Die meeste lande het ʼn vaste protokol wat die invoer van plantmateriaal beheer, aangesien hulle potensieël skadelike siektes en/of organismes kan dra. Dit is daarom noodsaaklik om te weet wat die invoerregulasies is voordat plante na enige land uitgevoer kan word. VG Kwekerye Internasionaal is goed geposisioneer deur langtermyn-verhoudings met die Sanitêre Dienste van verskeie lande om die nodige waarborge en sekuriteite te verskaf wat vereis word vir die uitvoer van wingerdstokkies. Kontak ons vir gedetailleerde inligting rakende al die stappe om uitvoerlewering te inisieër.

Hieronder volg ʼn kort opsomming van die strukture van die Suid-Afrikaanse wingerdbedryf en sy regulerende liggame.

Die Suid-Afrikaanse Wyn- en Tafeldruifbedrywe word gereguleer deur die Plantverbeteringswet van die Suid-Afrikaanse Departement Landbou. Die Wyndruifverbetersvereniging (WVV) is verantwoordelik vir die Wyndruifbedryf en die Sagtevrugte Plantverbeteringsvereniging (SPV) vir die Tafel- en Droog-druifbedryf. Albei hierdie verenigings is geakkrediteer by die Suid-Afrikaanse Regering om die onderskeie bedrywe te reguleer wat betref die vereistes soos gespesifiseer in die Plantverbeteringswet.

Die rade van die WVV en SPV bestaan uit verteenwoordigers van produsente, kommersiële kwekerye, regering en geregistreerde plantverbeteringsorganisasies. Die aktiwiteite van die WVV en SPV word geoudit deur die Departement Landbou van Suid-Afrika. Die WVV en SPV verseker dat die reëls van die Suid-Afrikaanse Plantsertifiseringskema vir Wyndruiwe en die Suid-Afrikaanse Plantsertifiseringskema vir Sagtevrugte, onderskeidelik, gevolg word vir gesertifiseerde plantmateriaal.

Slegs gesertifiseerde materiaal wat kwalifiseer vir die uitreik van ʼn fitosanitêre sertifikaat sal uitgevoer word. Kontak ons kantoor vir inligting rakende verpakking, fitosanitêre beheermaatsreëls, berging- en verskepingsbesonderhede, skeepsroetes, verskepingsdatums, ens. VG Kwekerye (Edms.) Bpk. is gerieflik geleë binne 80 km van die Kaapstad Internasionale Lughawe en Kaapstad Hawe van waar plante enige tyd van die jaar na enige plek in die wêreld versprei kan word.

Kontak Johan Wiese, Andrew Teubes of Koos van der Merwe:

Tel 021 864 1018 Contact Faks 021 864 3689 Contact e-pos vgroenberg@vgb.co.za Contact www.vgnurseries.co.za