Onderstok-eienskappe

WINGERDBOUKUNDIGE EIENSKAPPE VAN ONDERSTOKKE WAT IN SUID-AFRIKA GEBRUIK WORD

ONDERSTOK* GRONDAANPASBAARHEID GROEIKRAG WEERSTAND TEEN VEGETATIEWE SIKLUS
NEMATODES PHYTOPHTHORA  NATHEID DROOGTE BRAK KALK
RICHTER 99* Sandleem, gekompakteerde grond 4 4 1 2 4 2 4 Medium
RICHTER 110* Leem-klei 4/3 3 4 4/3 4/5 4 4 Lank
101-14* Vlak klei, goeie vog 3 4 3/4 4/5 2 4 2 Kort
HARMONY** Leem-klei, diep 4/3 5 3/2 2 2/3 2/3 2 Medium
FREEDOM** Sand, lae OM 5/4 5 3 2 3 3/2 3/2 Lank
RAMSEY* Diep sand, lae OM 5 5 4 5 4/3 4 4 Baie lank
143 B* Swaar leem, alluviaal 3 2/3 4/5 4/5 4/3 4 4 Medium
PAULSEN 1103* Leem, diep 4 4/3 1 4 4/3 2/3 4 Lank
RUGGERI 140* Leem-klei, diep 4/5 3/2 1 2 5 2/3 5 Baie lank
US 8-7* Sandleem, vlak/diep 4 4 5 5 3/4 3/4 4/3 Kort
SO4* Sandleem, diep 4/3 4/5 4 4/3 3 2/3 5/4 Kort
3306 C* Leem-klei, diep 3/2 3 3 4/3 2 2/3 3 Medium
3309 C* Leem-klei, diep 3/2 2 3 3 3 2/3 3 Medium
420 A* Leem-klei, diep 2/3 3 2 2 3 2 5/4 Medium

*  Filloksera weerstand word aanvaar as voldoende
** Nie geskik vir streke met filloksera nie.

Sleutel:

1=Baie swak
2=Swak
3=Gemiddeld
4=Goed
5=Baie goed

Kontak Johan Wiese, Andrew Teubes of Koos van der Merwe:

Tel 021 864 1018 Contact Faks 021 864 3689 Contact e-pos vgroenberg@vgb.co.za Contact www.vgnurseries.co.za